Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

FAQ

Çka është pirateria?
Kush dëmtohet nga shumëzimi i paligjshëm?
A është e dënueshme me ligj?
Cili është dënimi?
Kush vihet në ndjekje të piraterisë ?
Nga cilat institucione përbehet Task Force?
Cila është detyra e Task Forcës kundër piraterisë?
Çfarë ndodhë me mjetet që janë përdorur për shtypje të kopjeve në mënyrë të paligjshme?
A është e lejuar të shumëzohen veprat e autorëve të huaj?
Si mund të punohet ligjshëm?
Çfarë kërkohet për të qenë distributor i rregullt?
Unë nuk tregtoj me kopje të paligjshme por i blej . Ç’farë rekomandohet?
Unë kam një faqe në internet dhe ofroj shkarkim të materialit gratis. A është e ligjshme?
Si mundet Task forca të ndalojë piraterinë në internet?
A është lufta ndaj piraterisë veç tjerash edhe detyrim qytetar?
Çfarë kërkohet nga qytetarët për të luftuar piraterinë?
Sa ka rëndësi luftimi i Piraterisë dhe Falsifikimit për imazhin e shtetit?