Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

VAPIK

VAPIK është shoqatë për menaxhimin kolektiv të të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta në fushën audio- vizuale. Kjo shoqatë përfaqëson autorët, prodhuesit dhe interpretuesit e Kosovës.

VAPIK është licensuar nga Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Kryesues i shoqatës Vapik është z. Blerim Gjoci.