Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Çdo biznes nis me një ide!

Pronësia Intelektuale dhe Ndërmarrjet e vogëla dhe të mesme - Vendosja e ideve tuaja në treg, është moto e Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale 2021 #WIPO#ZDA

Pronësia Intelektuale dhe Ndërmarrjet e vogëla dhe të mesme - Vendosja e ideve tuaja në treg, është moto e Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale 2021 #WIPO#ZDA

Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale 2021 vë në pah rolin e rëndësishëm të ndërmarrjeve të mesme dhe të vogëla në ekonomi dhe si ato mund të përdorin të drejtat e pronësisë intelektuale për të ndërtuar biznese më të qëndrueshme dhe konkuruese.