Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Contact


Copyright and Related Rights Office
Ministry of Culture, Youth and Sports
“Mother Teresa Square” n.n Prishtina| 10000 Prishtina
Tel:   +381 38 200 22 563
Email:    http://www.mkrs-ks.org/ |http://autori-ks.com

Zjarrta Osmani
Senior Officer for certification and oversight of CMA
Copyright and Related Rights Office
Ministry of Culture, Youth and Sports
“Mother Teresa Square” n.n Prishtina| 10000 Prishtina
Tel. 038 200 22 229
E-mail: [email protected]

Donjeta Bytyqi
Senior Officer for Promotion
Copyright and Related Rights Office
Ministry of Culture, Youth and Sports
“Mother Teresa Square” n.n Prishtina| 10000 Prishtina
Tel: +381 38 200 22 232
E-mail: [email protected]

Hidajete Osmani
Administrative Assistant to the Director
Copyright and Related Rights Office
Ministry of Culture, Youth and Sports
“Mother Teresa Square” n.n Prishtina| 10000 Prishtina
Tel: +38 200 22 247
E-mail: [email protected]