Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

VAPIK

VAPIK je udruženje za kolektivno upravlanje autorskog prava i srodnih prava u audio-vizuelnoj oblasti. Ovo udruženje predstavlja autore, producente i izvođače Kosova.

VAPIK je licenciran od strane Kancelarije za autorska i srodna prava pri Ministarstvu za Kulturu, Omladinu i Sport.

Predsednik VAPIK udruženja je gospodin Blerim Gjoci.