Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Kontakt


Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Sheshi “Nëna Terezë” pa nr. Prishtinë| 10000 Prishtinë
Tel:   +381 38 200 22 563 
Email:     http://www.mkrs-ks.org/ |http://autori-ks.com


Zjarrta Osmani
Zyrtare e lartë për certifikim dhe mbikëqyrje të SHMK
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Sheshi “Nëna Terezë” pa nr. Prishtinë| 10000 Prishtinë
Tel. 038 200 22 229
E-mail: [email protected]


Donjeta Bytyqi
Zyrtare e Lartë për Promovim
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Sheshi “Nëna Terezë” pa nr. Prishtinë| 10000 Prishtinë
Tel: +381 38 200 22 232
E-mail: [email protected]

Hidajete Osmani
Asistente Administrative e Drejtorit
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Sheshi “Nëna Terezë” pa nr. Prishtinë| 10000 Prishtinë
Tel: +381 38 200 22 247
E-mail: [email protected]