Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Vesti

Nacionalna Konferencija za Intelektualno Vlasništvo na Kosovu28.04.2015U okviru obeležavanja Svetskog Dana Intelektualnog Vlasništva na Kosovu, Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, Ministarstvo Trgovine i Industrije i Projekat finansiran od EZ-a “...više
Poziv za Proslavu Svetskog Dana za Intelektualno Vlasništvo 27.04.2014U ime Agencije za Industrijsko Vlasništvo, Kancelarije za Autorsja i Srodna Prava i Projekta finansiranog od EZ-a “Jačanje Sistema Intelektualnog Vlasništva na Kosovu” –...više
Počinje kampanja protiv piraterije i falsifikovanja – nakon 15. Avgusta će se konfiskovati svaki neovlašćeni materijal i zakonski će se ganjati prekršioci zakona 15.06.2013Task Snaga Protiv Piraterije i Falsifikovanja je Osnovana od Vlade Republike Kosova, od dans je započela sa informativnom i obrazovnom kampanjom protiv piraterije i falsifikovanja, sa...više
1