Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Poziv za Proslavu Svetskog Dana za Intelektualno Vlasništvo

U ime Agencije za Industrijsko Vlasništvo, Kancelarije za Autorsja i Srodna Prava i Projekta finansiranog od EZ-a “Jačanje Sistema Intelektualnog Vlasništva na Kosovu” – EUIPR, sa zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete na Konferenciji, u čast proslave Svetskog Dana Intelektualnog Vlasništva.

U ime Agencije za Industrijsko Vlasništvo, Kancelarije za Autorsja i Srodna Prava i Projekta finansiranog od EZ-a “Jačanje Sistema Intelektualnog Vlasništva na Kosovu” – EUIPR, sa zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete na Konferenciji, u čast proslave Svetskog Dana Intelektualnog Vlasništva.

Poštovana,

U ime Agencije za Industrijsko Vlasništvo, Kancelarije za Autorska i Srodna Prava i Projekta finansiranog od EZ-a “Jačanje Sistema Intelektualnog Vlasništva na Kosovu” – EUIPR, sa zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete na Konferenciji, u čast proslave Svetskog Dana Intelektualnog Vlasništva.

Konferencija će se održati:
28 Aprila 2014: Od: 09.00 do 14.00 časova.
Mesto: Hotel Grand, Ulica Majka Tereza, 10000, Priština
Konferencija ima za cilj uzdizanje svesti o važnosti prava intelektualnog vlasništva. Šta više, konferencija će se fokusirati na dostignućima kosovskih institucija za Intelektualno Vlasništvo.

Ministar Ministarstva Trgovine i Industrije i Ministar Kulture, Omladine i Sporta, zajedno sa ostalim relevantnim autoritetima intelektualnog vlasništva – Agencijom Industrialnog Vlasništva, Kancelarijom za Autorska i Srodna Prava, Carinom Kosova, Tržišnom Inspekcijom i Policijom – informisaće javnost i medije o zadnjim razvojima za intelektualno vlasništvo na Kosovu. Deo konferencije će biti i predstavnici biznisa, univerziteta, autori, organizacije za kolektivno menadđiranje i td.

Molimo vas da u prilogu pronađete Agendu Konferencije.
Molimo vas da vaše učestvovanje konfirmišete kod g. Plorat Pervizaj, na tel. 044 115 584 ili e-mail: [email protected]
U vezi konferencije, molimo vas, kontaktirajte g. [email protected] ili [email protected]
Dobro doćli na konferenciji. Vaće prisustvo će se visoko oceniti.

S poštovanjem

Mr.Sc. Flutra Hoxha
Generalni Direktor Agencije za Industrijsko Vlasništvo

Mr.Sc. Valon Kashtanjeva
Direktor kancelarije za Autorska i Srodna Prava

Evgeniya Tabova
Rukovodilac Ekipe EUIPR

Preuzmi kao PDF: "Poziv za Proslavu Svetskog Dana Intelektualnog Vlasništva "

Preuzmi kao PDF: AGJENDU "Sistem Intelektualnog Vlasništva  na Kosovu, dostignuća i izazovi "